Zjistili jste, že Váš dědeček či babička žijící poslední dobou v Německu zemřel, a bojíte se, že zdědíte jen dluhy? Na místě je odmítnout dědictví před německým soudem.

 

1. Jaký majetek zůstavitel zanechal?

To je asi nejdůležitější otázka ze všech. Pokud jste si jisti, že dědictví bude předluženo, není co řešit a je třeba dědictví jako celek odmítnout.

Pokud naopak váháte, zda majetek přeci jen není vyšší než dluhy, je potřeba co nejdříve zjistit spisovou značku soudního řízení v Německu, pomocí německého advokáta si nafotit spis a poté se rozhodnout, jak dál. Co přichází v úvahu? 

1️⃣ dědictví přijmout (v takovém případě není třeba dělat nic),

2️⃣ učinit tzv. výhradu soupisu neboli inventář, díky kterému budete odpovídat za dluhy zůstavitele pouze do výše majetku, tzn. přinejhorším skončíte na nule,

3️⃣ navrhnout jmenování správce pozůstalosti 

4️⃣ dědictví jako celek odmítnout

Tuto otázku je nutno řešit velice rychle, protože pokud máte obvyklý pobyt v Německu, máte na případné odmítnutí dědictví pouze 6 týdnů. Pokud se v poslední době zdržujete hlavně na území ČR, máte na to 6 měsíců.

2. Dědí se ze zákona, nebo ze závěti?

Abyste zjistili, jak velký dědický podíl na vás připadá, je potřeba zjistit, zda zůstavitel zanechal závěť, dědickou smlouvu či odkaz. Pokud ano, určí se dědické podíly podle tohoto projevu vůle s drobnými odchylkami, jako je tzv. povinný díl pro nepominutelného dědice (zpravidla děti zůstavitele). Pokud ne, určí se dědické podíly podle zákonných dědických tříd, a to podle německého zákona, pokud zůstavitel měl obvyklý pobyt v době smrti v Německu.

Pokud jste si jisti tím, že chcete dědictví odmítnout, a nemáte informace o existenci závěti nebo jejím případném znění, je vhodné dědictví odmítnout pro jistotu ze všech důvodů, tj. jak ze zákonné posloupnosti, tak ze závěti.

3. Odmítnout jen za sebe, nebo i za potomky?

Důležité je dát si pozor na to, jaké účinky odmítnutí dědictví vyvolá. Pokud nemáte nezletilé děti, postačí odmítnout dědictví pouze za svou osobu. V opačném případě je nezbytné odmítnout dědictví jménem svým i jménem těchto nezletilých dětí, protože jinak na ně jakožto připadne dědický podíl, který byl původně určen pro vás. Za nezletilé děti musí jednat oba rodiče společně a toto odmítnutí pak musí schválit opatrovnický soud, který bude posuzovat, zda odmítnutí je v jejich zájmu.

4. Pozor na přijetí dědictví „mlčky“

Zemřel váš dědeček a nemá se kdo starat o jeho dům? Je potřeba prodloužit smlouvu na dodávku elektřiny do tohoto domu? Blíží se splatnost platby povinného ručení na auto dědečka? Pozor na to, jak se zachováte. Pokud totiž učiníte některé faktické kroky (např. nakládání s majetkem zůstavitele, podání návrhu na vydání dědického osvědčení), dědický soud bude mít za to, že dědictví mlčky přijímáte, a už ho nemůžete odmítnout. Vždy je dobré poradit se s právním zástupcem, které kroky ještě činit lze a které už nikoliv.

5. Forma odmítnutí dědictví

Velmi důležité je také dbát na zachování formy tohoto prohlášení. Díky evropským předpisům v oblasti dědického práva je možné toto prohlášení učinit i u českého soudu a ve formě vyžadované českými předpisy. Za vhodnější však považuji toto prohlášení učinit písemně vůči německému soudu a ve formě vyžadované německými předpisy. To znamená následující:

✅ prohlášení sepsat v němčině

✅ opatřit ho ověřeným podpisem dědice (u českého notáře nebo CzechPointu)

✅ opatřit apostilu

✅ připojit úředně ověřený překlad ověřovací doložky a apostily

✅ poslat doporučeně na adresu německého soudu