🔴 V 2. díle slavného seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Fantom z Jižáku“ řešili policisté případ sérií znásilnění žen na pražském Jižním Městě, inspirovaný skutečnou událostí.

⚫ Jedním z klíčových důkazů byla rekognice, při níž poškozená bezpečně poznala obviněného.

🔴 Policie však neprovedla výslech svědkyně před samotnou rekognicí. Při něm má svědek popsat podrobně ztotožňovanou osobu včetně jejích znaků a markantů, aby se zabránilo tomu, že si svědek pachatele „natipuje“. Tento výslech bývá zpravidla prováděn bezprostředně před rekognicí, ale postačoval by i dříve pořízený výslech, při němž svědek pachatele podrobně popsal. Popis pachatele v trestním oznámení však nestačí.

„Chcete, aby něco řekl?“ Ondřej Vetchý se ptá poškozené, zda si přeje, aby jí označený pachatel něco nahlas řekl, aby si mohla ověřit, zda je to on. Zde pozor! Policie o to může obviněného požádat, ale ne nutit! V trestním řízení existuje totiž zásada zákazu sebeobviňování. Obviněný tudíž nemůže být donucen k aktivnímu jednání, které by ho usvědčilo, např. k podání výpovědi nebo k hlasové rekognici. Naopak může být nucen k pasivnímu strpění některých úkonů, jako je pasivní účast na rekognici, odběr krve nebo slin.

🔴 U rekognice chyběla nezúčastněná osoba. Ta má totiž dbát na zákonnost celého úkonu. Naopak účast státního zástupce (zde Sabina Remundová) zde nebyla nutná. Z účasti obhájce lze dovodit, že rekognice byla prováděna až po zahájení trestního stíhání, to znamená, že zde nemusí být přítomen ani soudce jakožto garant zákonnosti. Pokud by naopak byla rekognice prováděna před zahájením trestního stíhání, kdy ještě není znám konkrétní obviněný, logicky by u ní chyběl obhájce obviněného. Naopak účast soudce by v takovém případě byla povinná.

⚫  Ztotožňovaná osoba musí být svědkovi ukázána nejméně mezi třemi osobami, které se výrazně neodlišují. Zde jich bylo pět, což je v pořádku. Obviněný si navíc sám vybral místo, kam si stoupnul, i číslo, jak mu zákon umožňuje. Pouze jeden ze čtyř figurantů však byl menší postavy, s kulatým obličejem a výrazným knírem stejně jako obviněný. Tyto osoby se přitom nesmějí výrazně odlišovat vzrůstem, stavbou těla, obličejem a jeho úpravou, vlasy a vousy (např. barvou, střihem, množstvím), oblečením, věkem či etnikem. Zákonnost rekognice byla tedy z tohoto hlediska na hraně.

🔴 Více viz 50. minuta seriálu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200002-fantom-z-jizaku/