🔴 V 11. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Hodinka k dobu“ rozplétali policisté případ nájemné vraždy mladé slečny, jejíž vraždu si objednal pronajímatel jejího bytu, aby tak vyřešil spor, který mezi nimi eskaloval.

⚫ Zadavatel (organizátor) dostal 18 let vězení a odvolací soud jeho trest zmírnil na 15 let. Zprostředkovatel (návodce) i vykonavatel (vrah) odešli od soudu s 15 lety „natvrdo“.

🔴 Co je to účastenství na trestném činu? Musí organizátor dostat vyšší trest než vykonavatel činu? A co když zanikne trestní odpovědnost vraha (vykonavatele)? Lze i přesto odsoudit návodce (zprostředkovatele)?

⚫ Účastenství je forma úmyslné trestné součinnosti dvou nebo více osob, která směřuje proti určitému konkrétnímu chráněnému zájmu (např. život nebo majetek) a sleduje se jím stejný následek. Znamená to, že tu nemáme klasického pachatele, který svým jednáním sám naplní všechny znaky skutkové podstaty (u vraždy úmyslné usmrcení jiného), nýbrž více osob, z nichž všechny znaky skutkové podstaty naplní jen jeden z nich (úmyslně usmrtí jiného), zatímco jiný např. pouze hlídá, zda nikdo nejde kolem, opatří vražedný nástroj, nebo zakryje stopy trestného činu.

🔴 Jaké formy účastenství rozlišujeme?

👉 Organizátorství – organizátor (zde zadavatel vraždy) je ten, kdo spáchání činu zosnoval nebo řídil, tj. vymyslí plán, vyhledá osoby, rozdělí mezi ně role, kontroluje tyto osoby, opatří vražednou zbraň nebo to dá někomu jinému za úkol;

👂 Návod – návodcem je v našem případě zprostředkovatel, který na základě objednávky zadavatele nabídl svému kamarádovi peníze za to, že usmrtí poškozenou;

🙏 Pomoc – pomocník je ten, kdo např. vyláká poškozeného na místo činu, hlídá na místě činu nebo přiveze a odveze hlavního pachatele na místo činu a zpět.

⚫ Podle teorie je organizátorství nejpřísnější forma účastenství, návod je mírnější forma a nejmírnější formou je pak pomoc. Pomocníkovi dokonce zákon umožňuje snížit trest pod dolní hranici trestní sazby, na rozdíl od ostatních dvou forem.

🔴 Jak určit podíl jednotlivých účastníků na vině? U majetkových trestných činů (krádež, loupež) to lze například dovodit z toho, jak si účastníci mezi sebou rozdělí zisk, tj. kdo dostane kolik procent. Jinak to lze dovodit z dalších nepřímých důkazů, např. kdo nakoupil jednorázové SIM-karty do mobilu, aby policie nemohla rozklíčovat komunikaci celé skupiny, kdo zjistil, že poškozený nebude mít u sebe v bytě žádnou návštěvu, kdo obstaral vražedný nástroj, kdo zajistil vykonavateli vraždy klíče do bytu poškozené, kdo měl největší motivaci se poškozeného zbavit apod.

Co když hlavní pachatel zemře? Může být účastník i přesto odsouzen? V trestním právu platí zásada akcesority účastenství. To znamená, že trestní odpovědnost účastníka závisí na trestní odpovědnosti pachatele. Pokud tedy hlavní pachatel není v době spáchání činu příčetný nebo nedosáhl věkové hranice 15 let, není hlavní pachatel trestně odpovědný, a tudíž ani účastník nemůže být trestně odpovědný. Ovšem pozor! Akcesorita se týká pouze trestní odpovědnosti (ta je závislá na věku a příčetnosti), nikoli trestnosti nebo trestu samotného. Pokud tedy trestně odpovědný (tj. příčetný a starší 15-ti let) pachatel spáchá trestný čin, avšak posléze zanikne jeho trestnost v důsledku účinné lítosti či promlčení trestního stíhání anebo zanikne trest v důsledku smrti, amnestie nebo promlčení výkonu trestu, žádný dopad na trestní odpovědnost účastníka to nemá! Účastník tedy v takovém případě bude souzen a může dostat trest.

🔴 Celý díl seriálu naleznete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260004-hodinka-k-dobru/