🔴 Ve 4. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Klíčový důkaz“ řešili policisté vraždu inspirovanou skutečným případem v Pechlátově ulici v pražských Radlicích. Syn zde zavraždil svého otčíma – Araba a spolu s ním i svou matku a malého bratra. Za to byl odsouzen k 15 letům vězení.

⚫ Policisté v tomto díle seriálu přišli za soudcem, aby vydal příkaz k domovní prohlídce kasina a bytu jednoho arabského občana, o němž měli podezření, že zosnoval nájemnou vraždu poškozeného. Soudce to odmítl s tím, že na nařízení domovní prohlídky před zahájením trestního stíhání klade Ústavní soud zpřísněné nároky. Navíc oponoval názoru policistů, že by se v bytě mohly nacházet doklady o proplacení odměny vrahovi, letenka či zbraň. Pokud by se totiž skutečně jednalo o objednatele nájemné vraždy, zbraň by se nacházela pravděpodobně u „realizátora“ vraždy, nikoli u objednatele.

🔴 Soudce se zachoval nejspíš správně. V první řadě je třeba říct, že v trestním řízení platí princip presumpce neviny, takže až do pravomocného rozsudku je potřeba přistupovat k podezřelému jako k nevinnému a stejně tak respektovat jeho základní lidská práva a svobody. Tam patří i nedotknutelnost obydlí, do níž může být zasaženo pouze ve výjimečných případech.

⚫ Domovní prohlídku lze nařídit u osoby, jež není podezřelá ani obviněná z trestného činu, pokud existují dostatečně odůvodněné skutečnosti, že hledaná osoba, důkaz nebo věc se v těchto prostorách skutečně nachází. V takovém příkazu musí být odůvodněna neodkladnost prohlídky na okamžik zahájení trestního stíhání nebo její neopakovatelnost v rámci hlavního líčení, příp. tyto okolnosti musejí vyplývat ze spisu.

🔴 Existují tři typické situace, kdy je domovní prohlídka nezbytná:

  • dosud není známa osoba, proti které se trestní řízení vede, a pro další postup je prohlídka nezbytná;
  • podezřelý je znám, ale policii zatím chybějí důkazy k tomu, aby mohla proti němu vydat usnesení o zahájení trestního stíhání;
  • podezřelý je znám a policie má dostatek důkazů k tomu, aby zahájila trestní stíhání i bez domovní prohlídky, ale existuje riziko, že sdělení obvinění by mohlo upozornit pachatele, který by pak odstranil důkazy nacházející se v jeho obydlí.

⚫ Konečně je třeba říci, že v daném případě byl pachatelem syn poškozených, nikoli podezřelí Arabové – nařízením domovní prohlídky bez důkladné kontroly podmínek by tak došlo k zásahu do práva nevinného člověka na nedotknutelnost obydlí.

🔴 Více viz v čase 27:20: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200004-klicovy-dukaz/