🔴 Ve 14. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Klubové barvy“ policie projednávala případ muže pobodaného nožem při rvačce mezi dvěma tábory fotbalových rowdies, které se předem dohodly na vzájemné bitce, avšak beze zbraní. Někdo z nich však dohodu porušil.

Co je to rvačka podle trestního práva? Rvačka je trestný čin, spočívající ve vzájemném napadení nejméně tří osob, kdy všichni jsou zároveň útočníky a zlé nakládání je tak intenzivní, že ohrožuje jejich životy nebo zdraví. Jedná se o úmyslné jednání. Za rvačku se nepovažuje, když jedna osoba nebo skupina osob je napadena více útočníky a brání se jen jejich útoku. Jde o trestný čin ohrožovací, tzn. že k jeho dokonání dojde i přesto, že nikomu žádná újma na zdraví nevznikne.

🔴 Porušení dohody o rvačce beze zbraně: Pokud je při rvačce způsobena jinému těžká újma na zdraví nebo smrt, odpovídá každý z těchto účastníků za tento těžší následek, pokud věděl, že k tomu může dojít, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že k tomu nedojde, anebo to sice nevěděl, ale vědět to mohl a měl. Pokud by však bylo prokázáno, že dohoda všech bitkařů skutečně zněla tak, že boj proběhne holýma rukama, a přesto jeden z účastníků vytáhne na soupeře nůž, mělo by se jednat o exces, za který ostatní nemůžou odpovídat.

Trest zákaz vstupu na sportovní akce: obecně vzato, asi nejvhodnějším trestem pro fotbalové chuligány je trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Otázkou problematickou v praxi je, jak má být tento zákaz specifikován. Nejvyšší soud aproboval rozhodnutí, které uložilo tento zákaz bez žádné specifikace či omezení, tedy v podstatě se jednalo o zákaz vstupu na veškeré sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Proti tomu se obořila Policie ČR, která vymezila z tohoto pohledu nejproblematičtější sporty a uvedla své stanovisko, utkání kterých fotbalových a hokejových soutěží by měly být v konkrétních rozsudcích zakázána. Pokud soud tato utkání nevymezí dostatečně přesně, hrozí jednak nevykonatelnost takového rozhodnutí, jednak to, že o povinnosti dostavovat se na policejní stanici před konáním rizikových utkání bude rozhodovat nikoli soud nebo jiný orgán veřejné moci, nýbrž probační úředník. To je však v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

⚫ Celý díl dostupný zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260007-klubove-barvy/