🔴 V 21. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Krádež století“ vyšetřovala seriálová policie pod vedením poručíka Korejse krádež cca 540 milionů korun, inspirovanou případem skutečné krádeže v bezpečnostní agentuře Group 4 Securitas Cash Services. Tu zosnoval František Procházka a k provedení činu použil komplice Milana Čermáka. Procházka byl stíhán jako uprchlý a dostal 9 let „natvrdo“, které si pravděpodobně nikdy neodsedí, protože uprchl do jižní Ameriky. Čermák byl odsouzen k 9 letům odnětí svobody a v roce 2016 byl podmíněně propuštěn. A ukradené peníze? Ty se dodnes nenašly.

Odpovědnost bílého koně: Spolupachatel Čermák zařídil dodávku s firemními polepy, která pak byla použita ke krádeži peněz. Tuto dodávku nekupoval sám, nýbrž přes „bílé koně“ (čas 39 min). Můžou tito bílí koně být také trestně odpovědní za pomoc k trestnému činu krádeže?

Existuje řada případů, kdy soudy posoudily jednání osob, které propůjčily svou totožnost a jméno někomu jinému, přičemž byly nejméně srozuměny s tím, že tato jiná osoba spáchá určitý majetkový nebo hospodářský trestný čin, za trestné. Soudní praxe dovozuje tuto odpovědnost zejména u trestných činů podvodu, zkrácení daně, kuplířství, legalizace výnosů z trestné činnosti či poškozování věřitele.

🔴 Nasazení operativně-pátracích prostředků: v čase 44 min jde policista za státní zástupkyní JUDr. Švihlíkovou a žádá o povolení se sledováním tří podezřelých osob. Důvodné podezření dokládá tím, že podezřelí se podobají identikitu sestavenému více svědky, mají ve své trestní minulosti dřívější přepadení bankovního vozu, a ačkoliv jsou nezaměstnaní, mají majetek značné hodnoty a neobjasněného původu.

Státní zástupkyně povolí sledování dvou ze tří osob, a to společně s pořizováním obrazových  a zvukových záznamů. Toto sledování je možné povolit max. na 6 měsíců, s možným prodloužením vždy max. o dalších 6 měsíců, opět po povolení státního zástupce. Lze tak učinit pro objasnění jakéhokoliv úmyslného trestného činu (bez ohledu na trestní sazbu). Na rozdíl od odposlechů telefonátu zde zákon neukládá policii povinnost po skončení trestního řízení zničit záznamy o tomto sledování, ani o tom sledovanou osobu zpětně vyrozumět.

Prohlídka auta: v čase 53 min policie provádí prohlídku automobilu podezřelého. Tato se provádí na základě příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků, který může vydat pouze soudce. Dříve tak mohl činit i státní zástupce, ale poté došlo k novelizaci zákona tak, že režim nařizování domovní prohlídky byl sjednocen s režimem prohlídky jiných prostor.

Odpadá tak riziko nesprávné identifikace prostorů, které jsou někde na pomezí „obydlí“ a „jiných prostor a pozemků“ (např. obytný vůz).

🔴 Zajištění dokumentů v počítači: v čase 57:30 se policisté dostávají k obrázkům obsahujícím návrhy polepů dodávky, s níž byla krádež uskutečněna, nacházejícím se v obydlí spolupachatele Čermáka. Jak může policie zajistit soubory v PC tak, aby šlo o účinný důkaz v trestním řízení?

1️⃣ v rámci domovní prohlídky, provedené na příkaz soudce a se zohledněním zákonných podmínek, tzn. účast nezúčastněné osoby, předchozí výslech obviněného, předchozí výzva k dobrovolnému vydání věcí, umožnění přítomnosti obviněného při prohlídce ad.;

2️⃣ pomocí tzv. žádosti o poskytnutí součinnosti – toto by pravděpodobně šlo použít u počítače, jehož uživatelem je někdo jiný než obviněný, u počítače užívaného obviněného by tento postup byl na hraně se zásadou zákazu sebeobviňování;

3️⃣ pomocí výzvy k dobrovolnému vydání věci;

4️⃣ prostřednictvím režimu sledování osob a věcí, tedy po předchozím povolení státního zástupce, v trestní věci týkající se jakéhokoliv úmyslného trestného činu, max. na 6 měsíců.

⚫ Celý díl si můžete prohlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300007-kradez-stoleti/