🔴 V 5. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Laborant“ řešili policisté případ, v němž prodavačka v butiku nahlásila na policii, že někdo do jejího obchodu umístil fotografii s rozřezaným lidským tělem. Polici případ vyšetřovala jako vraždu, nakonec se ukázalo, že šlo o nejapný vtip, kdy student nafotil figurínu rozřezaného těla připravenou pro filmařské účely a tuto fotografii pak umístil do obchodu, v němž jeho sestra pracovala jako prodavačka, aby „byla zábava“.

⚫ Policie nasadila na podezřelého odposlech (čas 36:30) a dále tzv. „sledku“ (čas 38:00), kdy nejprve podezřelého sledovala a poté vnikla do chalupy, neboť měla podezření, že tam podezřelý plánuje spáchat další vraždu. Postupovala správně?

🔴 V seriálu nevidíme, zda tento postup patřičně odsouhlasil státní zástupce nebo soudce. Pojďme si však rozebrat jednotlivé případy zásahu do osobní svobody:

1️⃣ prosté sledování osob a věcí – zákon nevyžaduje žádné povolení;

2️⃣ sledování osob a věcí s pořizováním záznamů (fotografie, videa) – je potřeba písemné předchozí povolení státního zástupce; bez předchozího povolení pouze v neodkladných případech, ale policie musí dodatečně požádat; max. na 6 měsíců, lze prodloužit znovu vždy max. o dalších 6 měsíců; u jakéhokoliv úmyslného trestného činu (bez ohledu na trestní sazbu); lze prodloužit bez přezkumu trvání důvodů; o prodloužení rozhoduje tentýž orgán; neexistuje povinnost následně zničit záznamy; odposlouchávaná osoba nemusí být zpětně vyrozuměna, že byla sledována, takže ani nemá jak napadat případnou nezákonnost postupu

3️⃣ sledování, při němž je zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných soukromých písemností – nutno předchozí písemné povolení soudce;

4️⃣ odposlech a záznam telekomunikačního provozu – nutno písemný příkaz soudce, jen pro úmyslné trestné činy s horní sazbou min. 8 let nebo pro další trestné činy stanovené zákonem; max. 4 měsíce, lze prodloužit znovu na max. 4 měsíce, a to po přezkumu, zda důvody trvají; o prodloužení rozhoduje soudce nadřízeného soudu; záznamy nutno zničit do 3 let od skončení věci; odposlouchávaná osoba musí být zpět vyrozuměna, že byla odposlouchávána, a může pak dát návrh na přezkum zákonnosti;

5️⃣ zjištění údajů o telekomunikačním provozu – nutno písemný příkaz soudce; jen pro úmyslné trestné činy s horní sazbou min. 3 let nebo pro další trestné činy stanovené zákonem; jde jen o zjištění technických a lokalizačních údajů (např. délka hovoru, telefonní číslo volajícího a volaného, GPS lokace místa volajícího), ne o záznam samotného hovoru;

6️⃣ prostorový odposlech – nutné povolení státního zástupce; lze u všech úmyslných trestných činů; dle českých soudů lze použít jako účinný důkaz, dle Evropského soudu pro lidská práva nikoliv

Jak je to se sledováním e‑mailové komunikace?

📌 1) sledování příchozí a odchozí pošty v reálném čase – stejný režim jako odposlech, tzn. písemný příkaz soudce, jen pro úmyslné trestné činy s horní sazbou min. 8 let

📌 2) sledování dat již uložených, zpětné zjištění obsahu schránky – stejný režim jako sledování osob a věcí, tzn. povolení státního zástupce, lze pro všechny úmyslné trestné činy;

📌 3) zjišťování obsahu e‑mailové komunikace po zajištění nosiče policií (notebooku nebo telefonu) – obsah zpráv již doručených předtím, než se nosič dostal do dispozice policie; není třeba žádné povolení, stačí žádost policie o poskytnutí součinnosti.

🔴 Co z toho plyne? Úroveň ochrany práv podezřelé osoby (tedy osoby nevinné až do právní moci rozsudku o vině) na ochranu soukromí formou pořizování jeho fotografií, videí, prostorového odposlechu nebo zjišťování obsahu e‑mailů je daleko nižší než úroveň ochrany práv totožné osoby formou odposlechů telefonické komunikace.

Proč? Důvodem je podle mě to, že tyto věci upravuje zákon starý zhruba 60 let, který byl několikrát novelizován a „poslepován“ tak, aby znění takto přestárlého předpisu reflektovalo vývoj moderní společnosti, v němž většina komunikace probíhá přes e‑maily, Facebook, WhatsApp a další způsoby komunikace.

🔴 Více viz 38. minuta seriálu zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200005-laborant/