🔴 Ve 20. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Olizovač“ řešili policisté případ drogově závislého pachatele, který spáchal jednu vraždu a dalších pět loupežných přepadení po celé Praze. Přepadal obchody a herny. Usvědčily ho hlavně kamery a svědci. Jedna věc však zbývala. Zbraň a otisky na ní. Podaří se policii najít pistoli v bytě obviněného?

⚫ V čase 57:46 policisté začínají provádět domovní prohlídku. Postupují v souladu se zákonem?

🔴 Domovní prohlídka představuje zásadní zásah do základních lidských práv, konkrétně do práva na nedotknutelnost obydlí. Aby k ní mohlo dojít, musí existovat důvodné podezření, že se v obydlí nachází věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení, na základě kterého soudce okresního soudu vydá písemný odůvodněný příkaz k domovní prohlídce.

⚫ V příkazu k domovní prohlídce musí být specifikována alespoň kategorie věcí nebo důkazů, které mají při ní být nalezeny (např. zbraň, loupežná kořist). Soudní praxe netrvá na přesném označení konkrétní hledané věci.

🔴 Před samotným provedením prohlídky musí dojít k výslechu toho, u koho se má úkon vykonat, při němž musí policejní orgán vyzvat dotyčnou osobu k dobrovolnému vydání věci.

⚫ Policie musí umožnit účast na prohlídce tomu, u něhož se prohlídka koná, a dále musí přibrat jednu nezúčastněnou osobu. Pokud je prohlídka prováděna po zahájení trestního stíhání, kdy už obviněný má obhájce, který požádal o vyrozumívání o všech vyšetřovacích úkonech, je policie povinna obhájce vyrozumět a účast na prohlídce mu umožnit.

🔴 O věcech nalezených nebo odňatých při domovní prohlídce musí policisté sepsat písemné potvrzení, které bude založeno do soudního spisu. Dnes již bývá pravidlem, že policie pořizuje i fotografie prohledávaného obydlí a ty pak založí do spisu.

⚫ Jak vidíte, seriálová policie to se zákonností domovní prohlídky zas až tolik nepřeháněla.

🔴 Více viz 58. minuta seriálu zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/214512120300006-olizovac/