🔴 Ve 13. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Smrt novináře“ vyšetřovali policisté případ inspirovaný skutečnou událostí vraždy střihače Michala Velíška, který byl dne 13.9.2005 zavražděn na Karlově náměstí poté, co se snažil pomoct ženě, kterou pachatel ohrožoval pistolí. Dopátraným pachatelem byl David Lubina, který byl odsouzen k 25 letům vězení.

⚫ Z procesního hlediska zajímavým byl odposlech automechanika, kamaráda pachatele, o němž policie měla podezření, že pomáhá pachateli se ukrývat a že mu nosí na tajné místo jídlo. V televizním zpracování není zřejmé, zda si policie vyžádala předchozí příkaz soudce, příp. jak znělo odůvodnění takového návrhu.

🔴 Odposlechy přitom zasahují závažně do práva osob na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Přitom kvůli principu presumpci neviny je nutno na každého pohlížet jako na nevinného až do právní moci rozsudku o vině.

Jaké jsou tedy podmínky pro zákonné odposlouchávání telefonátů?

1️⃣ Okruh trestných činů – musí se jednat o trestní řízení vedené pro zločin, na který zákon stanoví horní hranici trestní sazby min. 8 let, nebo o zločin výslovně uvedený v zákoně nebo mezinárodní smlouvě;

2️⃣ Příkaz soudce – odposlech a záznam telekomunikačního provozu předpokládá písemný příkaz soudce vydaný na návrh státního zástupce. V příkazu musí být stanovena uživatelská adresa, osoba uživatele, doba provádění odposlechu (max. 4 měsíce, s možností opakovaného prodloužení na další max. 4 měsíce), účel odposlechu (co jím má být zjištěno), odůvodnění, proč nelze daného účelu dosáhnout jinak (např. prostřednictvím výslechu), odůvodnění délky trvání a místní příslušnosti soudu. Není přípustné tzv. rybaření, tedy plošné nasazení odposlechů na více osob, kdy policie doufá, že alespoň nějaká z nich „se chytne“;

3️⃣ Připojení protokolu – z něj musí být zřejmé místo, čas, způsob a obsah záznamu, který policie pořídila; čas pořízení je důležitý zejména z toho důvodu, aby bylo přezkoumatelné, zda policie záznam pořídila v rámci doby stanovené v soudním příkazu (max. 4 měsíce);

4️⃣ Zničení záznamu – pokud odposlech neodhalí žádné skutečnosti důležité pro trestní řízení, je nezbytné jej po 3 letech od pravomocného skončení věci zničit.

🔴 Více viz 40. minuta seriálu zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260006-smrt-novinare/