Seminář určený odborné veřejnosti věnovaný vybrané problematice trestního práva z profesního pohledu soudce, státního zástupce a obhájce.

   

Na adrese Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8 Karlín, River Garden II, vchod A, 5. patro.

 

Přednášející:

Mgr. František Tikal, advokát

Mgr. Josef Mana, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 10

Mgr. Karolína Sochová, právní čekatelka OSZ Ústí nad Labem

 

8.30 – 8:35 - úvod, slovo organizátora

8:35 — 10:30 — I. část – Mgr. František Tikal

   • Obhájce v přípravném řízení: plavba proti příboji.

10:30 – 12:30 — II. část – Mgr. Karolína Sochová

   • To máme mládež aneb Trestné činy mladistvých a osob mladších 15 let.
   • Drogové trestné činy (výroba, distribuce, drogy v dopravě).

12:30 – 13:30 — přestávka

13:30 – 15:30 — III. část – Mgr. Josef Mana

   • Vazba: vzít, nebo nevzít? To je, oč tu běží.
   • Prohlášení viny, dohoda o vině a trestu a nesporné skutečnosti.

Změna programu vyhrazena.

Pro závaznou objednávku pište na office@tikallegal.cz