Trestní právo

Každá situace se dá řešit. Potřebujete jen zkušeného obhájce. Komu pomáhám?
kontaktujte mě

Poškození

Stali jste se obětí podvodu? Obhájím vaše zájmy a získám pro vás, co vám náleží.

Pachatelé dopravních nehod

Svěřte svou obhajobu zkušenému advokátovi. Zajistím pro vás nejhladší možné řešení.

Pachatelé trestných činů

Každý někdy udělal chybu. Postarám se, abyste za tu svou zbytečně nepykali.

Jaké trestné činy nejčastěji řeším?

^

Trestný čin podvodu

^

Trestné činy v dopravě (ohrožení pod vlivem návykové látky, řízení automobilu v době zákazu řízení motorových vozidel, ublížení na zdraví z nedbalosti)

^

Neplacení výživného

^

Trestný čin pomluvy

Na co se mě klienti ptají?

Nejčastější otázky a odpovědi z trestního práva

Přišel mi poštou trestní příkaz od soudu. Jak mám reagovat?

Trestní příkaz je jakýsi zjednodušený rozsudek neobsahující odůvodnění, který soud může vydat v trestních věcech, v nichž horní sazba trestu odnětí svobody nepřevyšuje 5 let. Výhodou pro soud je větší rychlost řízení než u klasického hlavního líčení, výhodou pro obviněného je zpravidla nižší trest. Proti trestnímu příkazu lze do 8 dnů od doručení podat odpor. Pozor však na to, že pokud podáte odpor a soud nařídí hlavní líčení, je možné, že následně vynesený trest bude vyšší než v trestním příkazu. Na druhou stranu, pokud podáte odpor, je možno v nařízeném hlavním líčení dospět k tzv. podmíněnému zastavení trestního stíhání, tedy vyřízení trestní věci bez toho, abyste měli záznam v rejstříku trestů. Vždy je dobré se poradit s obhájcem, který prostuduje celý spis.

Obdržel jsem od policie výzvu, abych se dostavil k podání vysvětlení. Jak mám postupovat? Co mám policistovi říkat a co naopak ne?

Pokud Vás policie vyzve k tzv. podání vysvětlení, dělá tak proto, že Vás považuje za potenciálního svědka nebo potenciálního podezřelého. K tomuto vysvětlení je dobré si vzít advokáta. Ten sice v této fázi trestního řízení ještě nemůže klást dotazy a zasahovat tak do výslechu, ale působí to alespoň psychologicky na policistu v tom smyslu, že si k Vám tolik nedovolí. Existují také některé případy, kdy máte právo odepřít výpověď, např. když máte příbuzenský vztah k obviněnému. O tom, zda vypovídat, příp. co, je vždy dobré se poradit předem s advokátem v návaznosti na okolnosti konkrétního případu.

Nadýchal jsem při dopravní kontrole a policie mi doručila usnesení o zahájení trestního stíhání. Co mám dělat?

Pokud jste nadýchali pod 1 promile, policie to bude pravděpodobně řešit jako přestupek, pokud nad 1 promile, nejspíše proti Vám zahájí trestní stíhání. V takovém případě je dobré co nejdříve oslovit obhájce, aby Vám pomohl s řadou detailů – např. se zjištěním, zda byl měřicí přístroj řádně kalibrovaný, zda jsou tu kromě dechové zkoušky také zkoušky alkoholu z krve a z moči, a pokud ano, jakou má která zkouška váhu, zda usilovat spíše o zákaz řízení motorových vozidel, peněžitý trest, nebo raději o tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání.

Pachatel ze mě vylákal podvodně peníze a chci je získat zpátky.

V případě spáchání trestného činu podvodu je důležité nashromáždit co nejvíce písemných důkazů (např. emailová korespondence, výpisy z účtů, faktury) a oslovit advokáta, aby za Vás sepsal trestní oznámení a nastudoval kompletní spis. V dnešní době se řada trestných činů (mj. podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti) páchá pomocí Internetu, kdy pachatel například vyláká z někoho podvodně peníze na účet, a jakmile je obdrží, přepošle je na účet tzv. bílého koně, ten je přepošle dál, takže peníze jsou pak velmi špatně dohledatelné a vyvození trestní odpovědnosti konkrétní osoby je složité. Proto je potřeba jednat rychle a prostřednictvím advokáta kontaktovat policii a podat např. návrh na zajištění prostředků na účtu.

Mgr. František Tikal, advokát

„Stačí malá nepozornost a stanete se obětí podvodu. Stačí malá chyba a do schránky vám přijde trestní příkaz. Proto jsem tu já. Mám zkušenosti s případy, jako je ten váš, a dokážu vám pomoci.“

- František Tikal, váš advokát

V mém případě se potkává české a německé právo

„Obrátil jsem se na Mgr. Františka Tikala s případem, v němž hraje roli jak právní situace v České republice, tak v Německu. Mgr. Tikal se věnoval celému případu s výjimečným nasazením a byl mi dobrým a důvěrným rádcem.“

Ing. arch. Jaroslav Vokoun

Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka

„Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka a nemusím hlídat dopisy od soudu. Pan Tikal zařídil veškerou administrativu, vše se mnou prodiskutoval, vysvětlil nesrozumitelné a doporučil další postup.“

Anna B.

Přípravu smlouvy není dobré podcenit

„Spolupráce s Františkem je věcná, konstruktivní a přátelská. Pro laika je překvapivé, kolik zdánlivě nepodstatných detailů může hrát roli ve znění smlouvy, takže dle mého názoru není dobré přípravu smlouvy podceňovat.“

Václav Škrabal

Pomohl mi v rozhodování

“Právní služby pana Mgr. Tikala jsem využila při pořízení nemovitosti. Velmi oceňuji časovou flexibilitu a to, že jeho řešení zahrnovalo připomínky k možným nedostatkům. Tím mi výrazně pomohl v rozhodování o dalším postupu.”

Dana Bartošová

Dodal mi klid v průběhu rozvodu

“Rozvod byl pro mě náročný tím, že šlo o moji dceru. Pan Mgr. Tikal mi ale vysvětlil průběh celého soudního projednávání, což mi dodalo klid.”

Michal Doležal

Přečtěte si

Trojrozměrnost trestního práva

Trojrozměrnost trestního práva 

Seminář určený odborné veřejnosti věnovaný vybrané problematice trestního práva z profesního pohledu soudce, státního zástupce a obhájce.     Na adrese Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8 Karlín, River…