kontaktujte mě

Česko-německé právní vztahy

Znám české i německé občanské a rodinné právo a ovládám právnickou němčinu. Komu pomáhám?

Němci v Česku

Postavím se za vás v českém právním světě.

  • Soudní spory
  • Dopravní nehody a další trestné činy
  • Rozvody česko‑německých manželství, výživné
  • Smlouvy

Češi a německé právo

Poradím vám ve spolupráci s německým právníkem, kterého osobně znám.

  • Soudní spory
  • Rozvody česko‑německých manželství
  • Dědictví
  • Kontrola a sepis smluv

Na co se mě klienti ptají?

Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti česko‑německých právních vztahů
Jsem Čech žijící v Česku, moje manželka je Němka žijící v Německu a chce se se mnou rozvést a vymáhat výživné na naše společné dítě žijící v Německu. Který soud a jak bude věc projednávat?

Pokud Vaše dítě žije dlouhodobě v Německu, bude věc projednávat německý soud. Nejprve musí být upraveno svěření dítěte do péče a výše výživného na dítě, až poté může být manželství rozvedeno. Výživné na děti je v Německu stanovováno na základě tzv. Düsseldorfských tabulek. Obecně výživné v Německu je stanovováno v daleko vyšších částkách než v Česku, což koresponduje také vyšším příjmům Němců. V tomto řízení je německým zákonem předepsáno povinné zastoupení advokátem. Tímto advokátem může být i český advokát, který spolupracuje s tzv. procesním konzultantem v Německu. Díky evropským nařízením lze soud požádat, aby výslech českého manžela proběhlo tzv. na dožádání, tedy u českého soudu, který pak protokol přepošle soudu německému.

Jsem Čech žijící v Česku, řeším dědictví po svém dědečkovi žijícím dlouhodobě v Německu a přišel mi dopis od německého soudu. Jak mám v dědickém řízení postupovat?

Nejprve je potřeba zjistit, jaký majetek zůstavitel měl, zda není dědictví předluženo a zda zůstavitel sepsal za svého života závěť či nikoliv. Pokud by bylo dědictví předluženo, je potřeba učinit odmítnutí dědictví, na což zákon stanoví přísné lhůty a požadavky na formu. Také bude nějakou dobu trvat, než německý soud zjistí, zda zůstavitel ještě před smrtí pořídil závěť. V návaznosti na to se pak určí okruh dědiců buď podle závěti, nebo podle zákonných dědických tříd. S tímto problémem Vám poradí i český advokát, který spolupracuje s tzv. procesním konzultantem v Německu.

Mám českou společnost, která dováží zboží na území Německa, a jeden z odběratelů mi nezaplatil fakturu za přepravu. Na jaký soud se mám obrátit, český nebo německý? Kolik bude vymáhání pohledávky stát peněz? 

Pokud ve smlouvě nemáte sjednanou jinou příslušnost soudu, musíte podat návrh na německý soud. V úvahu připadá předžalobní výzva a následně buď klasická žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu nebo návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Každá z variant má své výhody i nevýhody. Pokud žalovaná částka nepřevyšuje 5.000 EUR, není zákonem stanoveno povinné zastoupení advokátem, takže žalobu za Vás může podat i sám český advokát. Ten Vám také přibližně ocení, kolik peněz bude stát jeho práce a kolik peněz dostanete od protistrany v případě výhry.

Jsem Němec žijící v Česku, spáchal jsem nedbalostní dopravní nehodu v Česku a policie mě začala trestně stíhat. Který soud bude rozhodovat? Mám právo na tlumočníka? Jak postupovat?

Místní příslušnost se určí podle místa spáchání trestného činu, tedy v daném případě půjde o českou policii a český soud. Soud Vám musí ustanovit tlumočníka, pokud o něj požádáte, a tlumočník Vám musí překládat i všechny důležité listiny, ale přesto Vaše role bude kvůli neznalosti jazyka fakticky oslabena. Podle okolností případu Vám advokát buď sepíše stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, navrhne vypracování znaleckého posudku či předvolání svědků, anebo naopak Vám doporučí se k vině přiznat a žádat soud o co nejnižší trest nebo vyřízení věci např. cestou podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy může k zastavení Vašeho trestního stíhání po uplynutí určité zkušební doby, aniž byste měli záznam v rejstříku trestů a museli pak žádat o výmaz z rejstříku trestů.

Mgr. František Tikal, advokát

„Česko-německý spor řadu lidí vyděsí: Bojí se, že jsou sami proti cizímu právnímu systému. Ale nejsou. Potřebují jen advokáta, který se orientuje v obou světech. Studoval jsem německé právo v Pasově a dodnes udržuji kontakty se špičkovými německými advokáty. Pomohu vám.“

- František Tikal, váš advokát

V mém případě se potkává české a německé právo

„Obrátil jsem se na Mgr. Františka Tikala s případem, v němž hraje roli jak právní situace v České republice, tak v Německu. Mgr. Tikal se věnoval celému případu s výjimečným nasazením a byl mi dobrým a důvěrným rádcem.“

Ing. arch. Jaroslav Vokoun

Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka

„Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka a nemusím hlídat dopisy od soudu. Pan Tikal zařídil veškerou administrativu, vše se mnou prodiskutoval, vysvětlil nesrozumitelné a doporučil další postup.“

Anna B.

Přípravu smlouvy není dobré podcenit

„Spolupráce s Františkem je věcná, konstruktivní a přátelská. Pro laika je překvapivé, kolik zdánlivě nepodstatných detailů může hrát roli ve znění smlouvy, takže dle mého názoru není dobré přípravu smlouvy podceňovat.“

Václav Škrabal

Pomohl mi v rozhodování

“Právní služby pana Mgr. Tikala jsem využila při pořízení nemovitosti. Velmi oceňuji časovou flexibilitu a to, že jeho řešení zahrnovalo připomínky k možným nedostatkům. Tím mi výrazně pomohl v rozhodování o dalším postupu.”

Dana Bartošová

Dodal mi klid v průběhu rozvodu

“Rozvod byl pro mě náročný tím, že šlo o moji dceru. Pan Mgr. Tikal mi ale vysvětlil průběh celého soudního projednávání, což mi dodalo klid.”

Michal Doležal

Přečtěte si