Občanské a rodinné právo

Když potřebujete právníka, který vám naslouchá
kontaktujte mě
Soudní spory

Soudní spory

Pracuji pro občany i společnosti.

Více
 • Návrh možností, jak spor řešit
 • Předžalobní výzva
 • Zastupování u soudu
 • Odvolání proti rozhodnutí soudu
 • Dovolání
Smlouvy

Smlouvy

Sepíšu pro vás výhodnou smlouvu nebo zkontroluji smlouvu protistrany.

Více
 • Smlouva o dílo
 • Darovací smlouva
 • Kupní smlouva
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o zápůjčce
Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Nezaplatil vám zákazník, nepřišlo výživné, nájemník neplatí? Peníze pro vás získám zpět.

Více
 • Uznání dluhu
 • Vymáhání pohledávky
 • Vymáhání dluhů
Nemovitosti

Nemovitosti

Investujte a prodávejte bezpečně. Postarám se o prodej i pronájem.

Více
 • Nájemní smlouva
 • Výpověď z nájmu
 • Kupní smlouva
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Darování nemovitosti
 • Přepis nemovitosti
 • Podnájemní smlouva
Rodinné právo

Rodinné právo

Postarám se, aby rozvod nebo úprava péče o dítě probíhaly hladce.

Více
 • Žádost o rozvod
 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů (SJM)
 • Zúžení SJM
 • Výživné na dítě
Dědictví

Dědictví

Sepíšu pro vás závěť a vyřeším dědictví po příbuzném.

Více
 • Závěť
 • Odmítnutí dědictví
 • Dědictví ze zákona, dědictví podle závěti
 • Dědická smlouva

Na co se mě klienti ptají?

Nejčastější otázky a odpovědi z občanského a rodinného práva

Na co si mám dát pozor při uzavírání rezervační smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí na koupi bytu?

Pokud jste na straně kupující, je dobré si ohlídat přesně případy, při kterých propadá rezervační poplatek. Je nutno pečlivě rozlišit, kdy k neuzavření následné kupní smlouvy dochází kvůli zavinění kupujícího, kdy kvůli zavinění prodávajícího a kdy za to nemůže ani jedna strana, ale například vyšší moc. Pokud jste naopak na straně prodávající, je potřeba ve smlouvě o smlouvě budoucí přesně zformulovat, kdo koho má vyzývat k uzavření kupní smlouvy, v jaké lhůtě, jakou formou, zda je smluvní pokuta či propadnutí rezervačního poplatku vázáno na neuzavření kupní smlouvy, či na nezaslání výzvy k uzavření kupní smlouvy, kdo bude v závěru podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí apod.

Co znamená tzv. nesporný rozvod?

Nesporný rozvod znamená, že pokud některý z manželů podá žádost o rozvod, oba manželé se dohodnou na svěření dítěte do péče a na výživném pro jejich dítě, vzájemném vypořádání majetku a bydlení po rozvodu manželství, manželství trvalo déle jak 1 rok a manželé spolu více než 6 měsíců nežijí, soud nebude provádět podrobné výslechy ohledně toho, kdo zavinil rozvrat manželství, takže manželé předejdou tzv. „praní špinavého prádla“ před soudem. Tato cesta je rychlejší a levnější než klasický „sporný“ rozvod.

Co mám dělat, když mi odběratel mého zboží či služeb nezaplatí včas fakturu?

Předně je potřeba mu zaslat předžalobní výzvu k zaplacení s upozorněním na soudní vymáhání pohledávky v případě, že dluh nezaplatí dobrovolně. Tato předžalobní výzva musí být zaslána doporučeně s dodejkou nebo datovou schránkou, a pokud protistrana nebude plnit dobrovolně, lze žalobu podat až 7 dní po doručení této upomínky. Žalobu pak lze podat v klasické podobě, tj. v souvislém textu, anebo lze podat návrh na elektronický platební rozkaz, což je předepsaný formulář a platí se za něj nižší soudní poplatek. Ideální je samozřejmě místo podání žaloby uzavřít s dlužníkem dohodu o narovnání.

Dostal jsem od pronajímatele výpověď z nájmu bytu a přijde mi neoprávněná. Co s tím?

Důležité je posoudit, zda pronajímatel ve výpovědi uvedl výslovně důvod, pro který Vám nájem vypovídá. Pokud například vypovídá nájem bytu z důvodu, že ho potřebuje pro svého blízkého příbuzného, je potřeba, aby ve výpovědi bylo uvedeno konkrétní jméno tohoto příbuzného. Pokud obýváte byt s manželem či manželkou, je potřeba, aby pronajímatel doručil výpověď Vám oběma, jinak je neúčinná. Dále musí výpověď nájemní smlouvy obsahovat poučení o možnosti podat námitky včetně lhůty, v níž tak lze učinit.

Mgr. František Tikal, advokát

„Rodinné a občanské právo vyžaduje především trpělivý a empatický přístup. Proto se osobně zajímám o vaši situaci a jsem na příjmu, když mě potřebujete.“

- František Tikal, váš advokát

V mém případě se potkává české a německé právo

„Obrátil jsem se na Mgr. Františka Tikala s případem, v němž hraje roli jak právní situace v České republice, tak v Německu. Mgr. Tikal se věnoval celému případu s výjimečným nasazením a byl mi dobrým a důvěrným rádcem.“

Ing. arch. Jaroslav Vokoun

Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka

„Jsem ráda, že se mohu spolehnout na odborníka a nemusím hlídat dopisy od soudu. Pan Tikal zařídil veškerou administrativu, vše se mnou prodiskutoval, vysvětlil nesrozumitelné a doporučil další postup.“

Anna B.

Přípravu smlouvy není dobré podcenit

„Spolupráce s Františkem je věcná, konstruktivní a přátelská. Pro laika je překvapivé, kolik zdánlivě nepodstatných detailů může hrát roli ve znění smlouvy, takže dle mého názoru není dobré přípravu smlouvy podceňovat.“

Václav Škrabal

Pomohl mi v rozhodování

“Právní služby pana Mgr. Tikala jsem využila při pořízení nemovitosti. Velmi oceňuji časovou flexibilitu a to, že jeho řešení zahrnovalo připomínky k možným nedostatkům. Tím mi výrazně pomohl v rozhodování o dalším postupu.”

Dana Bartošová

Dodal mi klid v průběhu rozvodu

“Rozvod byl pro mě náročný tím, že šlo o moji dceru. Pan Mgr. Tikal mi ale vysvětlil průběh celého soudního projednávání, což mi dodalo klid.”

Michal Doležal

Přečtěte si